Lindansare

Jag tänker insistera på lagstiftning som kräver att alla licensierade lindansare kastreras för att rädda samhället från att falla i totalt knas. #picoloapp

2020.05.26 20:13 litenen Jag tänker insistera på lagstiftning som kräver att alla licensierade lindansare kastreras för att rädda samhället från att falla i totalt knas. #picoloapp

submitted by litenen to u/litenen [link] [comments]