Niewystarczające informacje tabela bazowa do aktualizacji lub orzeźwiający

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ na lata z perspektywą do 2030 r. dla gminy Mieroszów z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu ... Ważnym węzłem drogowym jest Augustów, gdzie zbiegają się drogi międzynarodowa i krajowe 8,16, 61 z szosami wojewódzkimi i lokalnymi. Do Augustowa i Suwałk dochodzi linia kolejowa Białystok Szestokai. W okresie letnim bezpośrednie pociągi jeżdżą do Gliwic i Krakowa, Warszawy i Łodzi oraz do Szestokai na Litwie. Tabela 4. Informacje o projekcie/ Project information Tytuł projektu / Project name Skrócony opis [do 2000 znaków] ... jest niewystarczające nawilżenie tego rodzaju kosmetyków. Wdrożenie wyników planowanych prac B+R, powinno zwiększyć nawilżenie skóry oraz poprawić jej regenerację. ... krążniki” nr PN-M-46606 lub DIN 22112 na ...

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu ...